Debiet

Wat is de invloed van het debiet op de reinigingswerking?

Al te vaak wordt een kleiner debiet van een hogedrukreiniger gelijkgesteld aan een grotere waterbesparing. Dit is echter een misvatting, daar een kleiner debiet bij hoge druk ook een kleinere sproeier vereist. Het water verstuift na het verlaten van de sproeier zeer snel tot een waternevel die geen reinigingskracht meer heeft. Zulke hogedrukreinigers kunnen enkel een bevredigend resultaat opleveren als er heel dicht op het te reinigen oppervlak gewerkt wordt. De oppervlakte die hierdoor in één beweging gereinigd kan worden, wordt hierdoor heel klein, wat de totale werktijd die nodig is, verlengt. Hierdoor wordt het waterverbruik uiteindelijk toch weer verhoogd.

Een groter debiet bij dezelfde druk maakt het mogelijk een grotere sproeiermaat te gebruiken. De straal blijft langer gesloten, ontbindt pas later in grote druppels en garandeert dezelfde waterkracht een grotere oppervlaktewerking. De tijd die nodig is om de totale oppervlakte te reinigen wordt hierdoor aanzienlijk vermindert.

Posted in: Hogedrukreinigers

©2024 Kränzle
powered by float:left