Antwoorden op de meest gestelde vragen:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen per onderwerp. Indien uw vraag hiermee niet beantwoord is, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons of uw lokale dealer.

Hogedrukreinigers

B

Bypass

Wat is bypass?

Alle hogedrukreinigers gaan bij het sluiten van het pistool in bypass. Het water wordt met een restdruk van ca. 10 bar naar het circuit getransporteerd. Toestellen met de extra vermelding TS (TOTAL-STOP) schakelen in dit geval de motor uit. De pomp en de aandrijving worden ontlast, wat energiebesparend is en tevens tot een beduidende verhoging van de levensduur leidt.

C

Cavitatie

Wat betekent cavitatie en hoe kan ik dit voorkomen?Que signifie cavitation et comment je peux l’éviter?
Bij toestellen waarvan er een rechtstreekse watertoevoer is, kunnen er luchtbelletjes gevormd worden als er onvoldoende watertoevoer is. Deze luchtbelletjes veroorzaken trillingen in de pomp waardoor deze beschadigd raakt. Cavitatie kan voorkomen worden door te werken met een waterreservoir.

D

Debiet

Wat is de invloed van het debiet op de reinigingswerking?

Al te vaak wordt een kleiner debiet van een hogedrukreiniger gelijkgesteld aan een grotere waterbesparing. Dit is echter een misvatting, daar een kleiner debiet bij hoge druk ook een kleinere sproeier vereist. Het water verstuift na het verlaten van de sproeier zeer snel tot een waternevel die geen reinigingskracht meer heeft. Zulke hogedrukreinigers kunnen enkel een bevredigend resultaat opleveren als er heel dicht op het te reinigen oppervlak gewerkt wordt. De oppervlakte die hierdoor in één beweging gereinigd kan worden, wordt hierdoor heel klein, wat de totale werktijd die nodig is, verlengt. Hierdoor wordt het waterverbruik uiteindelijk toch weer verhoogd.

Een groter debiet bij dezelfde druk maakt het mogelijk een grotere sproeiermaat te gebruiken. De straal blijft langer gesloten, ontbindt pas later in grote druppels en garandeert dezelfde waterkracht een grotere oppervlaktewerking. De tijd die nodig is om de totale oppervlakte te reinigen wordt hierdoor aanzienlijk vermindert.

Droogloopbeveiliging

Wat is droogloopbeveiliging en waartoe dient het?

Alle hogedrukreinigers zijn met een weefselmanchet en een teflon-grafiet-backring per plunjer uitgerust. De uitstekende glij-eigenschappen van teflon-grafiet verminderen de
wrijvingsweerstanden waardoor de temperaturen in het toestel lager blijven. Hierdoor zijn de toestellen langer beschermd tegen schade als ze zonder water .

H

Hoeveel druk heb ik nodig?

Hoeveel druk heb ik nodig voor mijn toepassing?

Welk model beantwoordt het beste aan wat ik van mijn hogedrukreiniger verwacht? Deze vraag is niet zo gemakkelijk in enkele woorden samen te vatten. Er moet immers met veel factoren rekening gehouden worden en wij streven ernaar om de juiste machine voor de juiste opdracht aan te bieden. Daarom raden wij aan om een verdeler te contacteren en hierin persoonlijk te laten adviseren.

In ieder geval kunnen we u deze algemene richtlijnen meegeven:

De keuze van model hangt niet enkel af van de druk die het toestel geeft, maar zeker ook van het debiet. Een hoge druk met weinig debiet zorgt ervoor dat de straal veel sneller verstuift na het verlaten van de sproeikop. Daardoor moet de afstand tot het te reinigen object verkleind worden, wat de oppervlakte capaciteit vermindert. Hogedrukreinigers met een groter debiet en dezelfde druk maken het mogelijk om grotere oppervlaktes in één beweging te behandelen en spoelen het losgekomen vuil ook beter weg dan toestellen met een kleiner debiet.

Voor het allround, privaat gebruik voldoet meestal een debiet van 10-11 l/min (=600 – 660 l/u) met een druk van 120 tot 140 bar. Toestellen met dit vermogen zijn nog te verkrijgen in 230V / 50 Hz (mono). Voor occasioneel gebruik volstaat een snel lopende motor van 2800 t/min, terwijl voor regelmatig gebruik beter een geluidsarmere, traaglopende motor aan te raden is, wat ook minder slijtage geeft.

Toestellen met hogere vermogens (hogere druk en hoger debiet) zijn enkel te verkrijgen op drijfkracht (400 V/ 50 Hz) of met een benzinemotor. Aangezien de toepassing zo veelzijdig zijn, is het onmogelijk hier een algemeen geldende regel te geven m.b.t. druk en debiet. Indien er sprake is van olie-achtige of andere vettige substanties, wordt in ieder geval aangeraden een warmwater toestel uit de Therm serie te gebruiken.

Laat u zich in ieder geval individueel door ons of één van onze verdelers adviseren!

Hogedrukslang

Moet de hogedrukslang altijd volledig afgerold worden?

Ja, in principe moet de hogedrukslang altijd voor ingebruikname van het toestel volledig afgerold worden. Dit geldt in het bijzonder voor de Kränzle warmwater hogedrukreinigers, aangezien een niet afgerolde hogedrukslang bij hoge temperaturen een ongewenste hitte kan veroorzaken in de slangtrommel.

Verder ontstaat er een korte drukstoot telkens het pistool geopend en gesloten wordt. Deze drukstoten zorgen ervoor dat een niet afgerolde hogedrukslang bij iedere schok zelf ongecontroleerd van de oproller kan afwikkelen.

 

K

Koud of warm water?

Heb ik een koudwater of een warmwater hogedrukreiniger nodig?

Warm water ondersteunt fundamenteel de reinigingskracht van de waterstraal. Toch is de meerprijs van een warmwater toestel niet voor alle reinigingsopdrachten nodig. Zo biedt warm water bij het reinigen van het voetpad nauwelijks een toegevoegde waarde, terwijl het voor het verwijderen van olie of vetten absoluut noodzakelijk is, eventueel ook nog aangevuld met een vetoplossend reinigingsproduct.

Warmwater hogedrukreinigers (Kränzle Therm) worden daarom hoofdzakelijk gebruikt voor het reinigen van auto’s en vrachtwagens, in de levensmiddelenindustrie en in grootkeukens.

L

Lekkage terugvoersysteem

Wat is een lekkage terugvoersysteem en waartoe dient het?

De plunjers in de pomp zijn uitgerust met een dubbele dichting waartussen een terugvoerkanaal voorzien is. Water dat voorbij de eerste dichting gekomen is, wordt op deze manier meteen weer afgevoerd zodat het niet tot aan de tweede dichting komt. Zo wordt voorkomen dat er water tot in de oliecarter raakt.

Liggend gebruik van de kleine hd-reinigers

Waarom moeten de (kleine) hogedrukreinigers al liggend gebruikt worden?

In principe moeten alle tweewielige hogedrukreinigers neerliggen, niet verticaal rechtop staan, tijdens het gebruik. De liggende positie garandeert een optimale smering van de aandrijving. Als het toestel rechtop staat tijdens het gebruik wordt de olie niet genoeg verdeeld wat ernstige schade aan de pomp kan veroorzaken. Daarenboven een liggende positie dat het toestel kan omvallen en beschadigd worden als er te hard aan de hogedrukslang getrokken wordt.

M

Manometer

Er staat water in de manometer!

Soms krijgen we de opmerking dat bij nieuwe toestellen de manometer al “lekt” en dat er water in staat. Het gaat hier echter in geen geval om een ongewild waterlek, maar om glycerine die in de manometer zit om de trillingen te dempen. Dit is een kwaliteitskenmerk en geen garantiegeval.

Messing pomp
Wat is een messing pomp?

Vaak is er in folders het begrip “messingpomp” te lezen. Hiermee wordt eigenlijk het ventielhuis, dus het watervoerende en hogedrukbelaste deel van de hogedrukreiniger bedoeld. Voor dit deel van de hogedrukreinigers worden vandaag de dag door de verschillende fabrikanten verschillende materialen gebruikt zoals kunststof, aluminium, edelstaal,…

Kränzle gebruikt uitsluitend speciale messing bij het vervaardigen van het ventielhuis. In tegenstelling tot aluminium is dit waterresistent en corrosiebestendig. Bovendien is messing het beste bestand tegen de hoge waterkrachten die erop inwerken waardoor de levensduur van de Kränzle toestellen aanzienlijk hoger is.

Motor toerental

Motor toerental: 1400 t/min of 2800 t/min?

Het toerental van de elektromotor heeft een directe invloed op de slijtage van de dichtingen van de hogedrukreiniger. Hoe hoger het toerental, hoe vaker de plunjers over de hogedrukmanchetten en de oliedichtingen van hogedrukpomp wrijven. Het gevolg is een snellere slijtage van de dichtingen. Daarom worden in de Kränzle hogedrukreinigers bijna uitsluitend langzaamlopende, 4-polige elektromotoren gebruikt met een toerental 1400 t/min.

Naast de verminderde slijtage aan de dichtingen zijn er nog andere voordelen aan een toestel met een toerental van 1400 t/min:

  • Minder slijtage aan de ventielen
  • Lager geluidsniveau (het hoogfrequente “zagende” geluid valt weg)
  • Het toestel zuigt merkbaar beter zelfstandig water aan uit een extern reservoir, wat van pas komt als geen waterleiding met druk ter beschikking is
  • Bij de opstart van het toestel wordt een minder grote stroompiek gegenereerd

Niettemin willen we ook de nadelen van een toestel op 1400 t/min niet verzwijgen: zo’n 4-poliger elektromotor bevat meer koper, waardoor het gewicht zwaarder wordt en de productiekost en dus ook de verkoopprijs hoger ligt.

Kränzle hogedrukreinigers met een snel lopende motor (2800 t/min) zijn daarom vooral ontworpen voor occasioneel, privaat gebruik, terwijl voor regelmatig, beroepsmatig gebruik een toestel met traaglopende motor (1400 t/min) aanbevolen is.

O

Olie verversen

Wanneer moet de olie ververst worden? Hoewel alle onderdelen voor de montage extra gereinigd worden, kan het toch voorkomen dat er lichte, microscopisch kleine metaalspanen aan de afzonderlijke componenten komen. Tijdens de eerste werkuren van de hogedrukpomp komen deze spanen los en verzamelen zich in het oliebad. Daarom is het raadzaam om na de eerste 50 werkuren de olie te verversen. Daarna volstaat het om om de 200 à 250 werkuren de olie te verversen.

Welke olie moet ik gebruiken? Om olie toe te voegen raden wij aan om de universele Kranzle olie te gebruiken, deze heeft de referentie 40093.2

Hoeveel olie moet ik in mijn hogedrukreiniger doen? Het oliereservoir moet gevuld worden tot aan de peilstok of tot aan het midden van het peilglas (als de machine neerligt!). Dit zal nooit meer zijn dan 1 liter.

Ongelijkmatige straal

Het water komt pulserend of als ongelijkmatige straal uit de sproeier.

Dit verschijnsel kan verschillende oorzaken hebben:

1) Veel Kränzle toestellen zijn uitgerust met een ingebouwde vlotterbak. Bij deze modellen gebeurt de zeepaanzuig al aan de aanzuigkant van de hogedrukpomp. Is het reinigingsmiddelventiel niet gesloten en/of hangt de aanzuigslang van de zeep niet in het reinigingsmiddel dan wordt er lucht aangezogen. Deze luchtbellen zorgen voor een ongelijkmatige en pulserende straal.

2) Er zit vuil in één of meerdere van de 6 klep(pen) van de hogedrukpomp of deze zijn om één of andere reden geblokkeerd

3) Te weinig watertoevoer

Het is van belang het probleem snel te verhelpen, zo niet kan de hogedrukpomp (veel) schade oplopen!

P

Plunjers uit edelstaal

Plunjers uit edelstaal

Alle hogedrukreinigers zijn uitgerust met plunjers uit edelstaal die met een keramisch laag bedekt zijn.  De positieve eigenschappen van plunjers uit edelstaal (goede warmtegeleiding) worden verenigt met de positieve eigenschappen van een keramische laag (extreem slijtvaste oppervlakte). Deze combinatie verhoogt de levensduur van de hogedrukreiniger aanzienlijk.

R

Rechte of gebogen lansen/pistolen?

Gebruik ik beter een rechte of een gebogen lans?

Het soort lans of pistool dat gebruikt wordt, beïnvloedt sterk de kracht die de gebruiker ondervindt. Bij een gebogen lans of pistool, werkt de terugwerkende kracht en de ontstane draaikracht meer in op de pols.  Tegelijk is de waargenomen “duwkracht” van het toestel groter dan wanneer een rechte lans of pistool gebruikt wordt.

Kränzle levert bij bijna alle modellen een recht, niet-gebogen pistool-lans combinatie om de gebruiker niet te vermoeien tijdens het werk.

Slechts enkele weinige modellen die typisch gebruikt worden voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen worden standaard met een gebogen lans uitgerust. (Bv. warmwater hogedrukreinigers voor het reinigen van de wielkasten van vrachtwagens).

S

Sproeiermaat

Welke sproeiermaat voor welke hogedrukreiniger?

De grootte van de sproeiers is specifiek voor elk toestel en moet altijd afgestemd zijn op de verhouding tussen de werkdruk en het debiet.

Een te grote sproeier resulteert in een ontoereikende drukopbouw, een te kleine sproeier overbelast het toestel en kan tot een verbrande motor leiden. Gebruik daarom steeds originele Kränzle onderdelen en let op de benodigde sproeiermaat bij de aankoop van toebehoren (zie handleiding).

Laat u adviseren door uw Kränzle verdeler en geef hem het precieze model of de exacte waarden van werkdruk en debiet.

U

Urenteller

Wat is de urenteller?

Bij de Therm hogedrukreinigers (behalve Therm CA/C)  is er een urenteller geïntegreerd om aan te geven hoeveel uren de machine al gedraaid heeft. Als de toets °C of % langer dan 2 seconden ingedrukt wordt, dan verschijnt op de display eerst het aantal uren dat de pomp gedraaid heeft en daarna het aantal uren dat de brander gewerkt heeft, dit voor telkens 5 seconden. Dit kan een hulp zijn om het onderhoud van de machine beter te kunnen plannen.

V

Vorstbeveiliging

Wat moet ik doen om mijn hogedrukreiniger tegen de vorst te beschermen?

Bij vriestemperaturen heeft water de eigenschap dat het uitzet in volume. Als de hogedrukreiniger niet beschermd staat tegen vorst en het water in het ventielhuis bevriest, bestaat het gevaar dat het bevroren water de pompkop doet barsten.

Hogedrukreinigers moeten in de winter dus altijd vorstvrij en liefst ook droog opgeborgen worden !

Indien dit absoluut onmogelijk is, dan moet het ventielhuis met antivriesmiddel gevuld worden.

Bij toestellen met een vlotterbak moet ook het reservoir bijna volledig geleegd worden en weer bijgevuld worden met antivriesmiddel. Daarna moet het pistool geopend worden, bij draaiende motor, en moet er zo lang gespoten worden tot het antivriesmiddel langs de lans weer naar buiten komt. Zo is het volledige systeem gevuld met antivriesmiddel.

Bij toestellen zonder vlotterbak kan men een korte tuinslang (ca. 0,5 meter) met stevige, luchtdichte koppelingen op de watertoevoer van het toestel bevestigen en het andere eind in de antivriesbidon houden. Schakelt men nu het toestel in en opent men het pistool dan wordt het antivriesmiddel op dezelfde wijze in systeem opgezogen.

W

Werkdruk = maximale druk?

Wat is het verschil tussen werkdruk en maximale druk?

De geproduceerde druk is, naast het debiet, een beslissende parameter voor de reinigingswerking van een hogedrukreiniger. De eenheid voor druk wordt aangeduid in bar of in Megapascal MPa waarbij 100 bar = 10 MPa.

Jammer genoeg vermelden de verschillende fabrikanten van hogedrukreinigers in hun folders verschillende soorten druk, die amper met elkaar te vergelijken zijn:

  • Werkdruk : deze wordt gemeten aan de uitgang van de hogedrukpomp
  •  Maximaal (toegelaten over-) druk : dit treedt slechts heel kortstondig binnen in de hogedrukpomp op, met name op het moment dat het pistool losgelaten wordt. Deze piek ligt ongeveer 10-15% boven de normale werkdruk.

Z

Zeepaanzuig

Wat is de zeepaanzuig?

Deze functie maakte het mogelijk om reinigingsmiddelen aan te zuigen tijdens het werken, bijvoorbeeld uit een externe bidon. Hierbij moet men erop letten dat er geen zuurhoudende middelen gebruikt worden omdat deze na verloop van tijd schadelijk kunnen zijn voor de pomp.

Stofzuigers

A

Aansluiting elektrisch gereedschap

Wat heb ik nodig om een elektrisch apparaat aan mijn Ventos aan te sluiten?

Indien de Ventos gebruikt wordt als afzuigapparaat voor elektrisch gereedschap, dan moet de zuigslang DN 27 x 3,5 m (Art.-nr.: 584080) gebruikt worden.

F

Filter verwijderen voor water zuigen?

Moet ik het filterelement verwijderen om water op te zuigen?

Nee, dit is niet nodig. Het filterelement bestaat uit een PES-vlies dat waterbestendig is. Nadat de Ventos gebruikt werd om water op te zuigen, moet de filter echter wel eerst drogen vooraleer er weer droog gewerkt kan worden, anders kan de filter dichtplakken.

L

Lengte van de aanzuigslang

Is de aanzuigslang in speciale afmetingen te verkrijgen?

Ja, het is mogelijk om de aanzuigslang individueel aan de door u benodigde lengte aan te passen. Het is echter niet zinvol om de maximale lengte van 10m te overschrijden, aangezien het verlies aan zuigkracht dan te groot wordt.

M

Maximaal vermogen geïntegreerd stopcontact

Tot welk vermogen mag het geïntegreerde stopcontact belast worden?

Een werktuig dat aan het geïntegreerde stopcontact aangesloten wordt, mag een maximaal vermogen hebben van 2400 Watt.

O

Opvangvolume waterzuigen t.o.v. stofzuigen

Waarom is het maximale opvangvolume bij waterzuigen kleiner dan bij stofzuigen?

Bij waterzuigen is de maximale, theoretische vulhoogte begrensd door de hoogte van de aansluiting met de aanzuigslang.  Als het water hoger komt dan de slangaansluiting dan loopt het terug in de slang. Dit is bij stofzuigen niet het geval. Vandaar dat het opvangvolume bij waterzuigen kleiner is dan bij stofzuigen.

S

Stilvallen bij water zuigen

Waarom schakelt mijn Ventos soms automatisch uit bij het opzuigen van water?

De Kränzle Ventos zijn met een elektronische niveaucontrole uitgerust. Dit houdt in dat er 2 elektroden in de opvangcontainer aangebracht zijn. Wanneer het water een niveau bereikt waarbij door het water een verbinding ontstaat tussen de twee elektroden, dan wordt de turbine automatisch stilgelegd en moet de opvangcontainer geleegd worden. Als de stofzuiger tijdens het werk in schokken wordt voortbewogen, dan kan het zijn dat de turbine stilvalt door het schommelen van het water.

Stofzak altijd nodig?

Moet ik altijd een stofzak gebruiken? 

Nee, bij grofkorrelige vuil kan afgezien worden van het gebruik van een stofzak. Indien er echter voornamelijk fijn stof opgezogen wordt, is het gebruik van een stofzak evenwel aan te bevelen.

Z

Zuigkracht

Is de zuigkracht afhankelijk van de vermogen van de motor?

Nee, wat zuigkracht betreft, is naast het vermogen van de motor ook de dichtheid en grootte van de filter doorslaggevend.

Veegmachines

H

Hoogte van de borstels

Kan de hoogte van de Kränzle handveegmachines versteld worden?

In bepaalde situaties kan het handig zijn om de zijborstels in hoogte te verstellen, bijvoorbeeld om kleine oneffenheden in de ondergrond toch schoon te kunnen maken, of om de druk van de borstels te kunnen aanpassen aan het gewicht en de grootte van de op te vegen voorwerpen. Algemeen geldt: bij droog, licht stof volstaat een lichte borsteldruk. Bij een natte of zwaardere  materie is het resultaat beter als de borstels wat harder op de grond drukken. De weerstand wordt hierdoor echter vergroot waardoor de gebruiker meer duwkracht zal moeten uitoefenen. Bovendien kunnen te lang, te laag ingestelde borstels leiden tot het krombuigen van de centrale veegborstel(s), wat de prestaties duidelijk vermindert.

Kränzle 2+2: beide zijborstels zijn traploos in hoogte verstelbaar. De hoogte van de centrale borstel is echter vast en kan niet aangepast worden.

Kränzle 1+1: zowel de zijborstel als de centrale borstel zijn in hoogte verstelbaar. Om de slijtage zo klein mogelijk te houden, is het echter aan te raden om de borstelhoogte zo groot mogelijk te houden.

N

Natte materie opvegen

Kan ook natte materie opgeveegd worden met de handveegmachines?

De beste resultaten behaalt elke veegmachine met lichte en droge materie. Bij natte materie is de 1+1 beter geschikt dan de 2+2 omdat bij dit toestel de hoogte van alle borstels verstelbaar is en de borsteldruk dus verhoogd kan worden indien nodig. Het voortbewegen zal echter meer krachtinspanning vergen en de borstels zullen sneller verslijten.

Een specifieke uitdaging vormen natte bladeren die vlak op de grond liggen, waardoor de borstels bijna geen grip hebben. 

De opnamen van natte materie is dus eerder beperkt. Hoe droger de materie, hoe beter de resultaten zullen zijn.

O

Ondergrond

Kan ik met de Kränzle veegmachines ook zeer oneffen oppervlaktes vegen?

Bijna alle handveegmachines  steunen op 3 punten: 2 grote wielen en een klein draaiwieltje. Door deze driehoek wordt ook de afstand tussen de borstels en de ondergrond bepaald. Als het te vegen oppervlak te oneffen is, kan het dus zijn dat de borstels op sommige plaatsen geen contact meer maken met de bodem, met als gevolg dat het vuil hier blijft liggen. De ondergrond is daarom toch best min of meer vlak.

©2024 Kränzle
powered by float:left