Urenteller

Wat is de urenteller?

Bij de Therm hogedrukreinigers (behalve Therm CA/C)  is er een urenteller geïntegreerd om aan te geven hoeveel uren de machine al gedraaid heeft. Als de toets °C of % langer dan 2 seconden ingedrukt wordt, dan verschijnt op de display eerst het aantal uren dat de pomp gedraaid heeft en daarna het aantal uren dat de brander gewerkt heeft, dit voor telkens 5 seconden. Dit kan een hulp zijn om het onderhoud van de machine beter te kunnen plannen.

Posted in: Hogedrukreinigers

©2024 Kränzle
powered by float:left